مدل های چیدمان

 

برخی از مدل های رایج چیدمان انواع کفپوش بتنی ، واش بتن ، موزاییک ، پازل و... با ابعاد مختلف در این صفحه آورده شده است . 

طراحان منظر و معماری پروژه های مختلف میتوانند از این الگوها در طراحی های خود استفاده نمایند .

 

موزاییک