مشخصات فنی محصولات واش بتن و کفپوش های بتنی

مشخصات فنی محصولات واش بتن  تولیدی پروفسور موزاییک به شرح ذیل میباشد :

 

 

نوع محصول جذب آب مقاومت خمشی تلورانس ابعاد سایش
کفپوش واش بتن 30*60  5%   حدودا 53  2 +- حدودا 28 
کفپوش واش بتن 40*40   5%  حدودا 52 2+-  حدودا 27 
 استاندارد 755 ملی ایران 6%   45 3+-  32 

 

 

ابعاد و اوزان واش بتن ها و سایر کفپوش های بتنی ویبره و پازل تولیدی پروفسور موزاییک به شرح ذیل میباشد:

 

 موزاییک