مجموعه هتل های اسپیناس

 

 موزاییک

 

هتل بین المللی اسپیناس  خلیج فارس واقع در بلوار کشاورز تهران

 

واش بتن محوطه های اطراف هتل

 

موزاییک 

 

 

موزاییک

 

هتل بین المللی اسپیناس بهرود واقع در سعادت آباد تهران 

 

واش بتن های تراس ها ی هتل در طبقات

 

 

موزاییک