پروژه 20000 واحدی چیتگر

پروژه 20000 واحدی امام رضا(ع) 

شهرک چیتگر

کارفرما :بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (بتاجا)

پیمانکار: شرکت عمران هادی (توسعه و عمران چیتگر)

 

جداول بتنی خیس متراکم و کفپوش های پرسی جهت انجام محوطه سازی شهرک 

 

موزاییک