مجموعه ورزشی استادیوم آزادی

 

محوطه ورزشگاه آزادی و برخی از استادیوم های مستقر در مجموعه ورزشی استادیوم آزادی از جمله استادیوم قایقرانی و آکادمی ملی فوتبال

واش بتن جهت محوطه سازی

 

موزاییکموزاییکموزاییکموزاییک