توسعه مسکن آذربایجان-مهرآرا زنجان

پروژه مهرآرا زنجان

کارفرما : شرکت توسعه مسکن آذربایجان

واش بتن و کفپوش بتنی پوست ماری برای پیاده رو سازی و محوطه سازی پروژه

 

این پروژه در دو فاز 288 واحدی و 160 واحدی در حال اجرا میباشد.

 

موزاییک

موزاییک