برج ترنج،تعاونی مسکن شورای نگهبان

برج ترنج

متعلق به تعاونی مسکن شورای نگهبان

 

واش بتن جهت محوطه سازی دور برج و پیاده رو سازی اطراف آن

 

موزاییک

موزاییک